ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Διαγωνισμών στο Facebook.

– ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ο διαγωνισμός διοργανώνεται από την εταιρεία «HairΜania Greece»

1. Στον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι της Ελλάδος άνω των 16 ετών.

2. Αποκλείονται από τη συμμετοχή οι εργαζόμενοι των εταιρειών «HairMaker.Gr & HairMania Greece », καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς τους μέχρι Α΄βαθμού.

3. Ο διαγωνισμοί συνήθως έχουν διάρκεια έως και 10 μέρες.

4. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει, να μειώσει ή να διακόψει τη χρονική διάρκεια του διαγωνισμού, οποτεδήποτε, για τεχνικούς, εμπορικούς, λειτουργικούς ή λόγους ανωτέρας βίας και με προηγούμενη ειδοποίηση των συμμετεχόντων με μέσο πρόσφορο κατά την εύλογη κρίση της.

5. Στην ηλεκτρονική κλήρωση, για την ανάδειξη των νικητών του Διαγωνισμού θα λάβουν μέρος όλες οι έγκυρες συμμετοχές.

Ως «έγκυρη συμμετοχή» νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή στον Διαγωνισμό, η οποία έχει υποβληθεί σύμφωνα με την διαδικασία που περιγράφεται.

6. Το όνομα του νικητή θα ανακηρυχθεί και θα δημοσιευθεί μετά την λήξει του διαγωνισμού στο Facebook στη σελίδα του «HairMaker.Gr».

7. Ο νικητής αφού ενημερωθεί όπως ορίζεται ανωτέρω, σχετικά με την ανάδειξη του ως νικητής, θα πρέπει να επικοινωνήσει μέσω προσωπικού μηνύματος στην σελίδα «HairMaker.Gr» και να αποστείλει τα πλήρη στοιχεία του (όνομα, επώνυμο, διεύθυνση, Τ.Κ., Πόλη, κινητό τηλέφωνο) μέχρι και 12 ώρες το αργότερο , μετά από ενημερωτικό μήνυμα στον ίδιο, για να αποδεχθεί το δώρο του το οποίο θα του αποσταλεί από το HairMaker.Gr. 

Πέραν της συγκεκριμένης ημερομηνίας και ώρας, το δώρο θεωρείται μη αποδεκτό και θα γίνει ανάδειξη νέου νικητή.

Εάν και ο δεύτερος νικητής δεν επικοινωνήσει  ξανά σε 12 ώρες το αργότερο, θα προχωρήσουμε  σε ανάδειξη επόμενου νικητή.

8. Η ανάδειξη του νικητή γίνεται μέσω της εφαρμογής Woobox προκειμένου να διασφαλιστεί η έγκυρη συμμετοχή των διαγωνιζόμενων σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του διαγωνισμού.

9. Μετά την εκπνοή του χρόνου διάρκειας του διαγωνισμού δεν θα γίνονται δεκτές αποστολές συμμετοχών.

10. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει την επιλογή των δώρων ή τον τρόπο και τις ημερομηνίες κληρώσεων (προγραμματισμό διάθεσης δώρων) οποιαδήποτε στιγμή.

11. Η Εταιρεία δεν θα φέρει ευθύνη για άκαρπες προσπάθειες ειδοποίησης των νικητών που οφείλονται σε μη απάντηση του τηλεφώνου, απουσίας ή και λόγω μη προσέλευσης για παραλαβή του δώρου.

12. Με την υποβολή συμμετοχής στο παρόντα διαγωνισμό, οι συμμετέχοντες συνομολογούν και αποδέχονται αυτομάτως ότι το περιεχόμενο, το οποίο αναρτούν καθίσταται αναγκαία δηµόσιο και ότι παρέχουν ανεπιφύλακτα, ανέκκλητα και απεριόριστα στην Εταιρεία, «HairMaker.Gr.», στον τυχόν χορηγό, καθώς και οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο το οποίο συνεργάζεται με την Εταιρεία με οποιαδήποτε σχέση το δικαίωµα να χρησιµοποιούν, επεξεργάζονται, αναπαράγουν, τροποποιούν και δημοσιεύουν αυτό σε κάθε είδους έντυπα, διαδικτυακούς τόπους και οποιοδήποτε διαφηµιστικό µέσο διαθέτουν, για τη διαφήµιση και προώθηση του διαγωνισµού και των χορηγών του, χωρίς να απαιτείται η προηγούµενη συναίνεση των συµµετεχόντων και χωρίς καµία επιβάρυνση ή ζημία της Εταιρείας.

13. Η Εταιρεία «HairMaker.Gr.» δεν φέρει καμία ευθύνη, άµεση ή έµµεση, έναντι παντός τρίτου για το Περιεχόµενο και ειδικότερα για τυχόν παραβίαση δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας και κάθε είδους δικαιωµάτων τρίτων σε σχέση ή εξ’αφορµής του Περιεχοµένου.

Με την υποβολή της συµµετοχής τους οι συμμετέχοντες δηλώνουν ότι έχουν την κατά νόµο απαιτούµενη δικαιοπρακτική ικανότητα να συμμετάσχουν στο διαγωνισµό και διαθέτουν κάθε απαιτούµενη άδεια και δικαίωµα για το Περιεχόµενο.

14. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο ο συµµετέχων επιθυµεί να αποσύρει την συμμετοχή του δύναται να ενημερώσει την «HairMaker.Gr.» μέσω της σελίδας Facebook για να απομακρυνθεί το όνομά του από την κλήρωση.

15. Η Εταιρεία δικαιούται να τροποποιήσει τους όρους του διαγωνισμού κατά τη δίκαιη κρίση της.

16. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά προϊόντος.

17. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων του στο σύνολό τους.

18. Οι όροι συμμετοχής έχουν αναρτηθεί στη σελίδα Facebook του HairMaker.Gr, ενώ οποιαδήποτε αλλαγή ή τυχόν τροποποίησή τους θα ανακοινωθούν στην ίδια σελίδα.

ΝΙΚΗΤΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ:

21/4/2018 - Chris Paschos

5/4/2018 - Oikonomidi Maria

16/2/2018 - Eleftheria Kwnstantinidou

24/12/2017 - Μαρίνα Μπιλιάνου

14/12/2017 - Katrin Anastasiadou - σετ περιποιήσης μαλλιών JOC

8/11/2017 - Λίτσα Γεωργίου - Dear Barber Grooming

21/10-2017 - Νέλλη Καβουρίνου - Πακέτο περιποιήσης και styling μαλλιών Schwarzkopf

Το προϊόν προστέθηκε στη λίστα επιθυμιών

Για να σου εξασφαλίσουμε μια κορυφαία εμπειρία, στο site μας χρησιμοποιούμε cookies. Μάθετε περισσότερα