Η παρούσα Σύμβαση καλύπτει αποκλειστικά κάθε πώληση προϊόντων μέσω του ιστοτόπου (website) www.HairMaker.Gr της εταιρείας που εκπροσωπείται νόμιμα με επωνυμία "Γκοτσόπουλος Ι. και Βαλάρη Π. Ο.Ε." και με διακριτικό τίτλο "HairMania Greece" που εδρεύει στην Αργυρούπολη, Λ.Κύπρου 81, Τ.Κ. 164 51, με Α.Φ.Μ. 998961249 - Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης, με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 069481103000, και ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας info@hairmaker.gr, τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης του ηλεκτρονικού καταστήματος: 210 9901100.

Βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις διότι η τυχόν συναλλαγή σας μαζί μας, μέσω της ανωτέρω ιστοσελίδας «www.hairmaker.gr» διέπεται από τους παρακάτω όρους, και συνεπάγεται την αποδοχή των όρων αυτών.

Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους οφείλει να απόσχει από τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος και από κάθε συναλλαγή με αυτό. Αποστολή της παραγγελίας σας συνεπάγεται με την αποδοχή της παρούσας Σύμβασης και όλων των όρων αυτής. Οποιεσδήποτε αποκλίσεις από αυτήν την Σύμβαση πρέπει να επιβεβαιώνονται από το HairMaker.Gr εγγράφως.

Οποιοιδήποτε άλλοι Όροι χρήσης αποκλείονται ρητώς. Κάθε χρήστης που εισέρχεται και κάνει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους που εδώ διατυπώνονται, χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν οποιοδήποτε τμήμα της παρούσας Συμβάσεως αποδειχθεί άκυρο ή ανεφάρμοστο με απόφαση δικαστηρίου, η υπόλοιπη Σύμβαση θα συνεχίσει να ισχύει.

Το HairMaker.Gr δύναται να συνάψει συμφωνία για την ανάθεση των υποχρεώσεών της σε κατάλληλο τρίτο πρόσωπο. Σε αντίθετη περίπτωση, κανένα μέρος δεν θα δικαιούται να εκχωρήσει ή μεταβιβάσει τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις του. Όλες οι κοινοποιήσεις πρέπει να γίνονται εγγράφως (δια χειρός, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, fax ή επιστολή μέσω ταχυδρομείου πρώτης κατηγορίας, η οποία θα θεωρείται παραδοθείσα 48 ώρες μετά την ταχυδρόμησή της).

Το ηλεκτρονικό κατάστημα της Εταιρείας είναι διαθέσιμο στην Ελλάδα, οι δε συμβάσεις του ηλεκτρονικού καταστήματος μπορούν να καταρτίζονται στην Ελληνική ή/και Αγγλική γλώσσα. Με την επιλογή γλώσσας δηλώνετε αυτόματα ότι την κατανοείτε (γραφή και ανάγνωση).

Γενικοί Όροι.

To HairMaker.Gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών, που γίνονται μέσω του ηλεκτρονικού του καταστήματος. To HairMaker.Gr αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει τους χρήστες για τυχόν τροποποιήσεις καθώς και για οποιαδήποτε αλλαγή, μέσω της ιστοσελίδας του. Διευκρινίζεται δε, ότι η αλλαγή όρων δεν ισχύει για παραγγελίες τις οποίες έχετε ήδη ολοκληρώσει.

Όροι και προϋποθέσεις

1. Πολιτική Απορρήτου -  Προσωπικά δεδομένα.

Το "HairMaker.Gr" σέβεται τα προσωπικά σας δεδομένα και δηλώνει ρητώς και κατηγορηματικώς ότι δεν πρόκειται να αποκαλύπτει, δημοσιοποιεί, πωλεί, εκμισθώνει, ανταλλάσσει, ή με οποιονδήποτε τρόπο προβαίνει σε οποιαδήποτε αθέμιτη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων και των πληροφοριών που μας εμπιστεύεστε.

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ 2016/679), τυχόν ειδικότερης εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας για ορισμένους τομείς, της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (Ν. 3471/2006 , ως εκάστοτε ισχύει) και τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ)

Επίσης,ο καταναλωτής έχει δικαίωμα υποβολής αιτήματος για πρόσβαση, διόρθωση ή διαγραφή των δεδομένων του προσωπικού χαρακτήρα ή περιορισμό της επεξεργασίας που αφορά το υποκείμενο των δεδομένων καθώς επίσης και δικαίωμα αντίταξης στην επεξεργασία και καταγγελίας σε εποπτική αρχή (σύμφωνα με τους ορισμούς των άρθρων 13 έως 20 του Κανονισμού 679/2016 GDPR).

Μπορείτε επίσης να ζητήσετε τη φορητότητα (σύμφωνα με τη δυνατότητα που σας δίνει ο Κανονισμός 2016/679 GDPR)  ή την οριστική διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων. Για τυχόν άσκηση των δικαιωµάτων σας µπορείτε να απευθύνεστε άμεσα στο www.hairmaker.gr (2109901100) ή και με αποστολή email στο support@hairmaker.gr.

2. Cookies.

Σεβόμαστε την ιδιωτικότητά σας

Το HairMaker.Gr ενδέχεται να χρησιμοποιεί Cookies για την αναγνώριση του Επισκέπτη, σε ορισμένες υπηρεσίες και υποσέλιδες του. Τα Cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου, τα οποία αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο του Επισκέπτη και ΔΕΝ λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του.

Το HairMaker.Gr μπορεί να χρησιμοποιήσει δέσμες ενεργειών τρίτων στον website μας, για να βελτιστοποιήσει την αποτελεσματικότητα των διαφημίσεων, που εμφανίζονται σε websites άλλων μερών, όπως ο τύπος ή και η συχνότητα των διαφημίσεων, των προωθήσεων ή άλλων μηνυμάτων marketing που βλέπουν οι πελάτες.

Εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε cookies, ή επιθυμείτε να ειδοποιείστε όταν τοποθετείται ένα cookie μπορείτε να ρυθμίσετε κατάλληλα τον browser σας, ανά πάσας στιγμή, εάν υπάρχουν οι αντίστοιχες ρυθμίσεις. Εάν επιλέξετε να αρνηθείτε την τοποθέτηση cookies, έχετε υπόψη σας ότι δεν θα μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε πλήρως τις υπηρεσίες του HairMaker.Gr, ή δεν θα μπορέσετε να κατεβάσετε συγκεκριμένο υλικό ή να λάβετε μέρος σε συγκεκριμένες συναλλαγές του HairMaker.Gr.

Aναλυτικά το HairMaker.Gr Χρησιμοποιεί τα παρακάτω cookies.

 • .Απαραίτητα Cookies

Τα λειτουργικά cookies είναι απολύτως απαραίτητα για την παροχή των υπηρεσιών του HairMaker.Gr, καθώς και για την εύρυθμη λειτουργία του, επομένως δεν είναι δυνατή η άρνηση χρήσης τους. Επιτρέπουν στον χρήστη να περιηγηθεί στον ιστότοπό μας και να χρησιμοποιήσει τις διάφορες επιλογές ή υπηρεσίες που υπάρχουν σε αυτόν. Πιο συγκεκριμένα, λειτουργίες όπως η σύνδεση στο λογαριασμό σου, η χρήση του Καλαθιού αγοράς και του checkout, ή καταχώρησητων προϊόντων στην wishlist σου δεν θα ήταν εφικτές.  Αυτά τα cookies δεν αναγνωρίζουν τo παραμικρό απο την ατομική σας ταυτότητα και σύμφωνα με τη νομοθεσία, δεν απαιτείται κάποια κίνησή σου για την αποδοχή αυτών.

 • Advertising Cookies

Αυτά είναι cookies που συλλέγουν πληροφορίες για την παροχή περιεχομένου, που ταιριάζει περισσότερο στα ενδιαφέροντά σου, σύμφωνα  με τις αναζητήσεις σου στο Website μας.  Μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την αποστολή στοχευμένης διαφήμιστικής καμπάνιας ή για προσφορές (flash sales) ή για την μέτρηση αποτελεσματων μιας διαφημιστικής καμπάνιας ή πια κανάλια προώθησης είναι πιο αποτελεσματικά.

 • Analytics cookies

Αυτά τα cookies συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που οι επισκέπτες μας χρησιμοποιούν και σερφάρουν στο HairMkaker.Gr. Για παράδειγμα, ποιες σελίδες επισκέπτονται συχνότερα  ή ποιά προιόντα, και αν λαμβάνουν μηνύματα σφαλμάτων από ελλατωνματικές σελίδες μας. Αυτά τα cookies δεν συλλέγουν, ατομικές πληροφορίες είναι ανώνυμες, που δεν ταυτοποιούν κανέναν επισκέπτη του καταστήματός μας.

 • Performance cookies

Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση της εμπειρίας περιήγησης και τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας του καταστήματος.

 • Other cookies

Πρόκειται για cookies χωρίς ξεκάθαρο σκοπό (αταξινόμητα) ή για τα οποία βρισκόμαστε ακόμη στη διαδικασία ταξινόμησης.

Ξεκάθαρη Επιλογή Cookies.

 Χρησιμοποιούμε την τεχνολογία cookies, για να σου προσφέρουμε όσο μπορούμε μια προσωποποιημένη εμπειρία περιήγησης στο HairMaker.Gr.

 Τα Λειτουργικά cookies τοποθετούνται με την είσοδό σου στην ιστοσελίδα του HairMaker.Gr.

 Επιλέγοντας «Αποδοχή όλων», τοποθετούνται επιπλέον τα cookies, Advertising-Analytics-Performance-Other.

Επιλέγοντας «Επιλεκτική Επιλογή» διατηρούνται μόνο τα Λειτουργικά, ή και όποια άλλη κατηγορία cookies έχεις εσύ επιλέξει κλικάροντας τα Customize Cookies. 

3. Πληροφορίες προιόντων.

Το HairMaker.Gr δεσμεύεται ως προς την πληρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στις σελίδες του, όσον αφορά την ύπαρξη των κεντρικών χαρακτηριστικών που κατά περίπτωση περιγράφονται για κάθε προϊόν που διαθέτει, όσο και για την ακρίβεια των στοιχείων υπηρεσιών από το HairMaker.Gr, υπό την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών, που έχουν διαφύγει της προσοχής μας, ή έχουν δοθεί λανθασμένα προς εμάς από τις εταιρίες των προϊόντων.

Σε κάθε περίπτωση αν και καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την ακριβή αναγραφή των στοιχειών και των τιμών που παραθέτουμε στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα δεν μπορούμε να αποκλείσουμε το ενδεχόμενο εμφάνισης κάποιων από τα παραπάνω.

4. Εγγύηση.

Το HairMaker.Gr δεν παρέχει δική του εγγύηση ούτε εγγυάται προστασία για προϊόντα τρίτων (προϊόντα που δεν κατασκευάζονται ή/και συναρμολογούνται από ή για λογαριασμό του HairMaker.Gr, και τα οποία το HairMaker.Gr απλά μεταπωλεί). Για τέτοια προϊόντα λαμβάνετε εγγύηση απευθείας από τον κατασκευαστή ή τον παρέχοντα την άδεια χρήσης. Τα προϊόντα που πωλούνται μέσω της Ιστοσελίδας μας καλύπτονται από την εγγύηση που παρέχουν γι’ αυτά οι προμηθευτές τους.

Σε περίπτωση βλάβης μέσα στην εγγύηση ενός προϊόντος παρακαλούμε να επικοινωνείτε άμεσα με τον κατασκευαστή για θέματα που αφορούν το προϊόν με την απόδειξη αγορά σας. Ρωτήστε μας για να σας βοηθήσουμε άμεσα, για πληροφορίες σχετικά με ότι χρειαστείτε.

Το HairMaker.Gr δεν παρέχει καμία εγγύηση  για την καταλληλότητα των πωλούμενων προϊόντων για οποιονδήποτε συγκεκριμένο σκοπό, και δεν φέρει καμία ευθύνη για ελαττωματικά προϊόντα ή και αναληθή στοιχεία που αφορούν στα εμπορεύματα των προμηθευτών της που περιέχονται στην Ιστοσελίδα της.

5. Ζημίες ή αποζημιώσεις Προϊόντων.

Το HairMaker.Gr δεν ευθύνεται:

 •  Για πράξεις, λάθη, παραλείψεις, παραβίαση εγγυήσεων του προμηθευτή/κατασκευαστή.
 • Για άλλες ζημίες ή αποζημιώσεις και χρηματικές ικανοποιήσεις και έξοδα παντός φύσεως που μπορεί να προκύψουν σε σχέση με τις πωλήσεις προϊόντων που προέρχονται από την Ιστοσελίδα HairMaker.gr.

Σε καμία περίπτωση το HairMaker.Gr δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία που συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κ.λ.π. από επισκέπτες του δικτυακού τόπου ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή και τη χρήση του δικτυακού τόπου / και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή / και υπηρεσίες ή / και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

Πριν ολοκληρώσετε την παραγγελία ενός προϊόντος υποχρεούστε να ενημερώνεστε για τα υλικά από τα οποία είναι κατασκευασμένα τα προϊόντα τα οποία επιθυμείτε να αγοράσετε ή να συμβουλευτήτε τον γιατρό σας εάν έχετε κάποιο πρόβλημα, καθώς το HairMaker.Gr δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση αλλεργικών αντιδράσεων, δερματολογικών παθήσεων και εν γένει αντιδράσεων που μπορεί να  προκύψουν από χρήση αυτών.

6. Πώληση προϊόντων Kerastase.

Οι πελάτες προϊόντων Kerastase, που αγοράζουν από το www.ΗairΜaker.Gr προϊόντα, αναγνωρίζουν ότι είναι αποκλειστικά για προσωπική τους χρήση, και όχι για εμπορεία, ή μεταπώληση σε τρίτα άτομα. Απαγορεύεται δε η αγορά άνω των 3 τεμαχίων ανά πελάτη.

7. Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας.

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών που παρέχονται από το HairMaker.Gr, προστατεύονται από τους εθνικούς και τους διεθνείς κανονισμούς πνευματικής ιδιοκτησίας και ανήκουν αποκλειστικά στο HairMaker.Gr και παρέχονται στους επισκέπτες της ιστοσελίδας για αυστηρά προσωπική, μη εμπορική και μη-κερδοσκοπική χρήση.

Μικρά επιμέρους τμήματα μπορούν να αποθηκευτούν σε προσωπικούς υπολογιστές, σε ένα μόνο αντίτυπο, για προσωπική και μη εμπορική χρήση, ενώ θα πρέπει ανά πάσα στιγμή να αναφερθεί ότι παρέχεται από το HairΜaker.Gr και δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να γίνεται παραβίαση των κανονισμών περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται η αντιγραφή, μεταφορά, μεταβολή, την εκ νέου πώληση, ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του δικτυακού τόπου.

Τυχόν αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο μετά από γραπτή έγκριση από το HairΜaker.Gr.

Η χρήση του δικτυακού τόπου πρέπει να γίνεται πάντα αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και δεν πρέπει να περιορίζουν ή να διαταράξουν τη χρήση των άλλων επισκεπτών. Οι επισκέπτες πρέπει να χρησιμοποιούν το site σύμφωνα με το νόμο και τη δεοντολογία και σύμφωνα με τους παρόντες Όρους Χρήσης, και δεν πρέπει να προβαίνουν σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία σ 'αυτόν, ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών του HairMaker.Gr.

8. Κρυπτογράφηση Sectigo SSL - 256 bits

Το πιστοποιητικότης Sectigo που  χρησιμοποιούμε είναι ασφαλέστατο με κρυπτογράφηση 256 bits και χρησιμοποιήτε επίσης από χιλιάδες επιχειρήσεις, εταιρείες λιανικής, καθώς και μεγάλους οικονομικούς οργανισμούς, εκ των οποίων 500 συμπεριλαμβάνονται στην λίστα του Fortune.

Τα SSLs της Sectigo παρέχουν ασφάλεια και προστασία σε δικτυακές υποδομές, μεταφορές δεδομένων ενώ παρέχουν πλήρες εύρος υπηρεσιών που σχετίζονται με συναλλαγές μέσω πιστωτικών καρτών, φέροντας την σχετική πιστοποίηση από τις μεγαλύτερες εταιρείες πιστωτικών καρτών παγκοσμίως.

Τα πιστοποιητικά της Sectigo χρησιμοποιούνται ευρέως από επιχειρήσεις στον χώρο του εμπορίου, των υπηρεσιών, της υγείας, των κατασκευών και των επικοινωνιών.

SSL Certificate

Σας παρουσιάζουμε έναν ασφαλή & αξιόπιστο Δικτυακό τόπο. Το HairMaker.Gr. Οι αγοραστές στο διαδίκτυο απαιτούν ασφάλεια στις συναλλαγές τους. Το πρωτόκολλο Secure Socket Layer (SSL) αποτελεί πλέον το standard όσον αφορά την online ασφάλεια, ενώ η παρουσία του επιτρέπει σε όλους έσας να πραγματοποιείτε άφοβα τις αγορές σας μέσα από το site μας!

Τι κερδίζετε;

Ασφάλεια στις συναλλαγές μέσα από το site μας και επιβεβαίωση της αυθεντικότητας του!

Πώς λειτουργεί το SSL

 • Δημιουργία ασφαλούς SSL σύνδεσης
 • Έλεγχος του SSL πιστοποιητικού
 • Μοναδικό κλειδί κρυπτογράφησης για αυτή τη σύνδεση(Session key)
 • Ο Server αποκωδικοποιεί το Session key χρησιμοποιώντας το ιδιωτικό του κλειδί και πραγματοποιεί μια ασφαλή σύνδεση.

9. Ενημερωτικά emails.

Ο χρήστης αναγνωρίζει ότι το HairMaker.Gr έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί και να αποστέλλει στο λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του (e-mail) που συνδέεται με τo HairMaker.Gr ή στον αριθμό κινητού τηλεφώνου που έχει δηλώσει ο χρήστης (sms) κατά τη δημιουργία του λογαριασμού του, ενημερωτικά μηνύματα, και διαφημιστικό υλικό για την προώθηση των προϊόντων του, μόνο αν και εφόσον έχουμε την εγκρισή σας για αυτό, μέσω εγγραφή σας στο newsletter μας ή σε ερώτησή μας κατά την εγγραφή σας. 

α) Το HairMaker.Gr ανά τακτά χρονικά διαστήματα στέλνει ενημερωτικά email.

β) Τα newsletter μπορεί να καταλήξουν στο spam folder, οπότε ελέγχετε τακτικά ότι δεν αποθηκεύονται εκεί.

γ) Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε πλέον ενημερωτικά newsletter ή επιθυμείτε να διαγραφείτε συνολικά από το σύστημα αποστολής νέων του HairMaker.gr, μπορείτε να μας ενημερώσετε χρησιμοποιώντας τη φόρμα επικοινωνίας του site ή να διαγραφείτε από το ειδικό link (unsubscribe).

δ) Το HairMaker.Gr χρησιμοποιεί πάροχο (3rd party)  το MailChimp για την αποστολή newsletter. Δεν παραδίδει ή πωλεί σε 3ους πληροφορίες σχετικά με το όνομα, το επώνυμο, ή  τη διεύθυνση κατοικίας σας. Διαβάστε εδώ τους όρους χρήσης του  Mailchimp

 10. Ανήλικοι Χρήστες.

Με την αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης δηλώνετε ότι είστε ηλικίας δέκα οχτώ (18) ετών και άνω. Αν η ηλικία σας είναι μικρότερη των δέκα οχτώ (18) ετών αλλά μεγαλύτερη των δέκα τριών (13), έχετε δικαίωμα χρήσης των υπηρεσιών μας αποκλειστικά και μόνο υπό την επίβλεψη γονέα ή άλλου ασκούντος τη γονική μέριμνα, ο οποίος να αποδέχεται τους παρόντες όρους.

Σε κάθε άλλη περίπτωση δεν μπορείτε να έχετε πρόσβαση στον ιστότοπό μας και να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας, ενώ, αντιστοίχως, η επιχείρησή μας δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για τη χρήση αυτή.

Αν είστε γονέας ή έχετε τη μέριμνα ανηλίκου που κάνει χρήση του ιστοτόπου μας, φέρετε πλήρη την ευθύνη που απορρέει από τη χρήση αυτή, συμπεριλαμβανομένων τυχόν οικονομικών υποχρεώσεων που προκύπτουν εξ αυτής.

Εάν καταχωρηθούν στο συστημά μας προσωπικά δεδομένα παιδιού που συλλέχθηκαν κατά λάθος, ή χωρίς γονική συναίνεση, θα διαγράψουμε άμεσα αυτά τα δεδομένα. 

11. Αξιολογήσεις προϊόντων.

Όροι χρήσης που αφορούν αποκλειστικά τις αξιολογήσεις πελατών - Reviews του HairMaker.Gr.

Υποβάλλοντας την αξιολόγηση σας στο www.hairmaker.gr, συμφωνείτε ότι:

 • Το περιεχόμενο της αξιολόγησης σας αποτελεί δική σας δημιουργία και δεν είναι πνευματική ιδιοκτησία τρίτου προσώπου.
 •  Η αξιολόγησης σας δεν περιέχει υβριστικά σχόλια, προσβολές προς άλλα μέλη ή προς το HairMaker.Gr.
 • Τα κείμενά σας πρέπει να αφορούν αποκλειστικά το προϊόν της αξιολόγησης, και δεν αποτελούν εσκεμμένη δυσφήμιση του, για προσωπικό ή επαγγελματικό όφελος.
 • Επίσης να έχετε όντως χρησιμοποιήσει το προϊόν πριν γράψετε τα σχόλιά σας, και να έχετε ιδία άποψη για το προϊόν και όχι φήμες ή σχόλια τρίτων.
 • Στην αξιολόγησή σας δεν πρέπει να υπάρχουν διευθύνσεις emails, προσωπικά στοιχεία τρίτων προσώπων, πελατών ή ανταγωνιστών, καθώς και τηλεφωνικοί αριθμοί, links από άλλα καταστήματα, που δεν αφορά το προϊόν της αξιολόγησης.
 • Απαγορεύετε να αναδημοσιεύετε τις ίδιες αξιολογήσεις σε επαναλαμβανόμενα προϊόντα ή από άλλα websites..
 • Γράφοντας μία αξιολόγηση στο www.hairmaker.gr αναγνωρίζετε ότι εσείς είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τα γραφόμενά σας και όχι το HairMaker.Gr.
 • Κάθε αξιολόγηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί όπως κρίνει το HairMaker.Gr.
 • Συμπληρώνοντας τη διεύθυνση email σας μαζί με την αξιολόγηση ενός προϊόντος, δέχεστε ότι το HairMaker.Gr έχει το δικαίωμα να τη χρησιμοποιήσει για να επικοινωνήσει μαζί σας, αν δεν έχετε μείνει ευχαριστημένος-η.

Για κάθε αξιολόγηση που θα υποβάλλεται, δίνετε στο www.hairmaker.gr την πλήρη κυριότητα του υλικού αυτού για να το αντιγράψει, ή να το τροποποιήσει, ή να το διαγράψει εξ’ ολοκλήρου, να το αναδημοσιεύσει στα social media, ή να το μεταφράσει, και να το χρησιμοποιήσει σε κάθε ηλεκτρονική μορφή, χωρίς να έχετε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας πάνω του.

 • 9. To HairMaker.Gr έχει το αναφαίρετο δικαίωμα να αλλάξει, τροποποιήσει ή διαγράψει κάθε αξιολόγηση που θα δημοσιευτεί στο www.hairmaker.gr και τις υποσέλιδες του, εφόσον αυτή κρίνει ότι το περιεχόμενό του αποτελεί κατάχρηση των παραπάνω όρων χρήσης.
 • 9α. Ειδικά δεν δημοσιεύονται αξιολογήσεις όταν το ύφος και τα γραφόμενα για οποιοδήποτε προιόν ή εταιρία είναι απαξιωτικά και προσβλητικά και με κακούς χαρακτηρισμούς, ή υπονοούμενα που δεν βοηθούν στην κριτική και δεν έχουν το ανάλογο ύφος που πρέπει να έχουν.
 • Σας παρακαλούμε να μην χρησιμοποιείτε Greeklish. Προτιμήστε την ελληνική γραμματοσειρά! Για τους περισσότερους χρήστες η ανάγνωση μηνυμάτων με τέτοια γραφή είναι αρκετά δύσκολη και ακόμη περισσότερο κουραστική.

12. Τρόπος παραγγελίας.

Κάντε δικά σας τα προϊόντα του HairMaker.Gr με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

 •  Μέσω του site: Κάντε εγγραφή στο site και δημιουργείστε προφίλ χρήστη. Βρέιτε  το προϊόν που θέλετε και πατάτε την επιλογή «Καλάθι» ακολουθώντας τα βήματα για την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας.
 • Περνώντας απο το κατάστημα HairMania Greece : Λεωφόρος Κύπρου 81, Αργυρούπολη, Αθήνα.
 • Τηλεφωνικά καλώντας μας στο 2109901100 από Δευτέρα έως Σάββατο.  Οι μέρες και ώρες λειτουργίας μας:

Δευτέρα  09.30 – 17.00                  Τρίτη  09.30 – 17.30

Τετάρτη  09.30 – 17.00                  Πέμπτη  09.30 – 17.30

Παρασκευή  09.30  – 17.30             Σάββατο  09.30  – 17.00

13. Ακύρωση παραγγελίας.

Ακύρωση της παραγγελίας μπορεί να γίνει στις κάτωθι περιπτώσεις :

 •  Πριν ολοκληρωθεί η παραγγελία, κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής διαδικασίας της παραγγελίας μπορείτε να πατήσετε «back» και να αφαιρέσετε τις ποσότητες των προϊόντων από το καλάθι σας πατώντας στο κουμπί αφαίρεση.
 • Εάν έχει ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική παραγγελία  ή τηλεφωνική, αλλά δεν έχει αποσταλεί ακόμα το προϊόν μπορείτε να καλέστε στο 2109901100 και ένας συνεργάτης μας θα αναλάβει την ακύρωσή της παραγγελίας σας άμεσα.

Εάν η παραγγελία σας είναι πληρωμένη και  έχει φύγει από εμάς και έχετε λάβει ήδη tracking number και ζητήσετε ακύρωση πριν την παραλάβετε θα σας επιστραφεί το κόστος των προιόντων χωρίς τα έξοδα αποστολής ( αποστολής και επιστροφής σε εμάς.)

14. Τρόπος πληρωμής.

Μπορείτε να επιλέξετε τρόπο πληρωμής ανάλογα με την προτίμησή σας ανάμεσα σε:

 • Πιστωτική Κάρτα – πληρωμή μέσω τράπεζας Πειραιώς για όλες τις κάρτες.
 • Viva Wallet.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα HairMaker.Gr δέχεται όλες τις πιστωτικές κάρτες Visa, MasterCard, American Express και DINERS. Για τις αγορές με την πιστωτική σας κάρτα ακολουθήσετε τις οδηγίες κατά το checkout. Θα συμπληρώστε τη φόρμα παραγγελίας και τον αριθμό και την ημερομηνία λήξης τις πιστωτικής κάρτας σας, καθώς επίσης και τον 3ψήφιο αριθμό (CVV) που αναγράφεται στο πίσω μέρος της πιστωτικής σας κάρτας.

Στην περίπτωση που επιλέξετε να πληρώσετε με πιστωτική κάρτα θα πρέπει να είστε παρών ο ίδιος κατά την παραλαβή της παραγγελίας σας, έχοντας μαζί σας την πιστωτική σας κάρτα και την ταυτότητά σας.

Δεν επιτρέπεται η παραλαβή της παραγγελίας σας από τρίτο πρόσωπο που επιδεικνύει την πιστωτική κάρτα και επιθυμεί να πληρώσει με αυτή για λογαριασμό σας.

Σε περίπτωση που η παραγγελία πραγματοποιείται στα στοιχεία και για λογαριασμό εταιρείας τότε η πιστωτική κάρτα που χρησιμοποιείτε πρέπει να είναι εταιρική.

Κατά την παραλαβή της παραγγελίας θα πρέπει να είναι παρών ο κάτοχος της εταιρικής πιστωτικής κάρτας, με την κάρτα και την ταυτότητα του.

 • Πληρωμή με καταβολή στον Τραπεζικό Λογαριασμό του HairMaker.Gr.

Στο καταθετήριο της τράπεζας πρέπει να αναγράψετε ως αιτιολογία το πλήρες ονοματεπώνυμο σας και να αναφέρετε τον αριθμό παραγγελίας ως σχόλιο κατάθεσης. Για την ταχύτερη εκτέλεση της παραγγελίας σας, πρέπει να μας αποστείλλετε το αποδεικτικό της κατάθεσης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο info@hairmaker.gr

Οι τραπεζικοί λογαριασμοί στους οποίους μπορείτε να καταθέσετε τα χρήματα είναι:

Τράπεζα Πειραιώς :  GR6401720190005019072910053

Τράπεζα Eurobank :  GR3102602830000610200560053

Τράπεζα Εθνική :    GR3101100860000008620185275

Τράπεζα Alpha :     GR3801402370237002002000285

Όνομα δικαιούχου : Γκοτσόπουλος Ι & Βαλάρη Π.ΟΕ

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να εκτελεστεί η παραγγελία σας άμεσα, πρέπει πρώτα να καταθέσετε το συνολικό ποσό σε έναν απο τους παραπάνω λογαριασμούς και να μας σταλεί με email στο info@hairmaker.gr το αποδεικτικό πληρωμής.

 • Πληρωμή με αντικαταβολή μετρητοίς με κόστος 1.4€.
 • Paypal

Διαλέγοντας ως τρόπο πληρωμής το PayPal μεταφέρεστε αυτόματα στη σελίδα του PayPal για την πραγματοποίηση και ολοκλήρωση της παραγγελίας σας. To PayPal αποτελεί τον πιο γνωστό, και ασφαλή οσο και αξιόπιστο διαμεσολαβητή για όλες τις online συναλλαγές.

Εάν δεν διαθέτετε λογαριασμό PayPal, μπορείτε να εγγραφείτε εδώ, χρησιμοποιώντας την χρεωστική ή την πιστωτική σας κάρτα ή μέσω του τραπεζικού σας λογαριασμού. Για απορίες και πληροφορίες σχετικά με τις πληρωμές μπορείτε να μεταφερθείτε εδώ. Οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω PayPal διέπονται από τους Όρους & Συνθήκες της υπηρεσίας PayPal. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

 • Πληρωμή της παραγγελίας σας στο κατάστημα μας Λ. Κύπρου 81 Αργυρούπολη Αθήνα.

Σύμφωνα με τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις, παραστατικά αξίας άνω των 500€ (με ΦΠΑ) προς ιδιώτες (Απόδειξη Λιανικής) και παραστατικά αξίας άνω των 500€( προ ΦΠΑ) προς επαγγελματίες/επιχειρήσεις (Τιμολόγιο Πώλησης), θα πρέπει να εξοφλούνται μόνο με τραπεζική κατάθεση, ή πληρωμή με πιστωτική κάρτα.

15. Τρόπος αποστολής.

Τα προϊόντα μπορούν να σας αποσταλούν οπουδήποτε εντός της Ελληνικής Επικράτειας. Τα προϊόντα θα σας αποσταλούν στον τόπο που μας έχετε υποδείξει στην φόρμα παραγγελίας με υπηρεσία ταχυμεταφορών (courier) Speedex-ACS-Elta με κόστος αποστολής 2,60€. Για παραγγελίες αξίας άνω των 39,00€ η αποστολή είναι εντελώς δωρεάν μέχρι 2 κιλά βάρος (δεν υπάρχει καμία χρέωση μεταφορικών). Από 2 kg και πάνω χρεώνεστε 1€ (ευρώ) το κάθε κιλό.

Παραγγελίες έως 39€ : 2,60€ ACS - 2.60 Speedex - Elta 2.60€.  Αποστολή στον χώρο σας - Από 2 kg και πάνω χρεώνεστε 1€ (ευρώ) το κάθε κιλό - για παραγγελίες έως ή άνω των 39 ευρώ.

Κόστος Αντικαταβολής : 1,40€

Παραγγελίες άνω των 39€ :  ΔΩΡΕΑΝ - Από 2 kg και πάνω χρεώνεστε 1€ (ευρώ) το κάθε κιλό - για παραγγελίες έως ή άνω των 39 ευρώ.

Παραλαβή από HairMaker.Gr : ΔΩΡΕΑΝ

 • Οι παραπάνω χρεώσεις αφορούν αποστολές σε όλη την Ελλάδα χωρίς περιορισμούς σε νησιά – δυσπρόσιτες – ή απομακρυσμένες περιοχές, ή  κάποια άλλη κρυφή χρέωση.
 • Όλες οι παραδόσεις γίνονται απο 10 π.μ.- 5 μ.μ Δευτέρα εώς Παρασκευή.
 • Παραδόσεις δεν γίνονται Σάββατο ( είναι επιπλέον χρέωση 3€ ).
 • Οι παραδόσεις σε συγκεκριμένη ώρα ( ραντεβού παράδοσης μεταξύ  3 ωρών ή μέχρι τις 10 το πρωί ) ονομάζονται special delivery και έχουν έξτρα χρέωση 3€.
 • Το HairMaker.gr, θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να σας αποστείλει τα προϊόντα εντός των εργάσιμων ημερών. Για τα προϊόντα που η διαθεσιμότητά τους είναι “ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ” ο χρόνος παράδοσης ορίζεται κατά προσέγγιση στις 6-8 εργάσιμες ημέρες (Τρίτη έως Παρασκευή), με την προϋπόθεση ότι αυτά μπορούν να παραγγελθούν από τους προμηθευτές του HairMaker.gr. Ο τόπος παράδοσης αναφέρεται στην επιβεβαίωση καταχώρησης.
 • Οι παραγγελίες σας αποστέλλονται την ίδια μέρα της παραγγελίας σας εφόσον είναι διαθέσιμα και συνήθως παραδίδονται σε 1 έως 3 εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία παραγγελίας. Οι παραγγελίες που λαμβάνουμε μετά το Σάββατο στις 11 το πρωί θα αποστέλονται την Δευτέρα το μεσημέρι.

16. Αποστολή παραγγελιών.

Η αποστολή των παραγγελιών εντός Ελλάδας γίνετε με την υπηρεσία ταχυμεταφορών (courier) Speedex με ACS και Elta.  καθώς και σε χώρες της Ευρωπαϊκής ένωσης (ΕΛΤΑ ZONE 1) με DHL ή ΕΛΤΑ.

Όροι παράδοσης παραγγελιών

Οι παραγγελίες που λαμβάνουμε Δευτέρα – Τετάρτη – μέχρι τις 2.30μμ, Σάββατο μέχρι τις 11.30πμ και Τρίτη, Πέμπτη, και Παρασκευή μέχρι τις 4.00μμ, αποστέλλονται αυθημερόν. Η ανίχνευση του tracking number της αποστολής σας γίνεται την ίδια μέρα μετά τις 21:00.

Εάν κάποιο προϊόν δεν είναι σε διαθεσιμότητα θα ενημερωθείτε άμεσα τηλεφωνικά. Παρακαλώ διαβάστε το email που λαμβάνετε με την αποστολή του tracking number της αποστολής σας. Εάν δεν το έχετε λάβει ελέγξτε τον φάκελο ανεπιθύμητη αλληλογραφία ή junk file. Μπορείτε να παρακολουθήσετε την παραγγελία σας,  βάζοντας τον αριθμό tracking number της αποστολής σας στην σελίδα στο ανάλογο πεδίο αναζήτηση αποστολής.

Για πληροφορίες για το που είναι το κοντινότερο κατάστημα στην περιοχή σας, βάλτε την διεύθυνσή σας στο αντίστοιχο πεδίο- καταστήματα Speedex με ACS και Elta .

 • Παράδειγμα: Από σήμερα αν δεν παραλάβετε το δέμα σας σε 2-3 μέρες αν είστε Αθήνα ή 3-4 εργάσιμες μέρες αν είσαστε στην επαρχία ή σε νησιά, αναζητήστε την αποστολή σας και επικοινωνήστε με το γραφείο της περιοχή σας με έναν από τους παραπάνω τρόπους που αναφέρουμε. Εάν κάνετε τα παραπάνω και δεν έχετε παραλάβει το δέμα σας, ενημερώσετε μας άμεσα στο 2109901100.

Μην αμελήσετε αν λάβετε Sms ότι δεν σας βρήκαν στον χώρο σας, επικοινωνήστε μαζί τους να κανονίσετε την ώρα παράδοσης ή μαζί μας να το κάνουμε εμείς για εσάς, διαφορετικά η αποστολή σας επιστρέφεται σε 4 εργάσιμες.

Εάν για οποιονδήποτε λόγο δεν έχετε παραλάβει το tracking number σας παρακαλούμε ενημερώστε μας να σας το αποστείλουμε άμεσα με email ή να σας το δώσουμε τηλεφωνικά.

Για παραλαβές από το κατά τόπους υποκατάστημα Speedex από εσάς προσωπικά, παρακαλώ ενημερωθείτε για το τηλέφωνο του καταστήματος από το speedex.gr και έχετε μαζί σας το tracking number της αποστολής σας για την διευκόλυνσή σας.

ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΔΕΝ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥΝ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΑΝ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ.

Βεβαιωθείτε ότι μας έχετε δώσει το κινητό σας νούμερο καθώς θα ενημερωθείτε με sms αν το courier δεν σας βρει στον χώρο σας. Παραδόσεις πριν τις 10 το πρωί ή Σάββατο δεν γίνονται. Η παράδοση το Σάββατο χρεώνεται 3€ (ευρώ) επιπλέον. Όλες οι παραδόσεις γίνονται 10π.μ.- 6μ.μ. αναλόγως με το ωράριο λειτουργίας του κάθε καταστήματος. Παραδόσεις σε διαστήματα μικρότερα των 3 ωρών θεωρούνται από το κούριερ special παράδοση και χρεώνονται extra 3 ευρώ, καθώς επίσης και η παράδοση το Σάββατο.

17. Μη παραλαβή προϊόντος.

Σε περίπτωση που ο πελάτης δεν παραλαμβάνει την παραγγελία του, από δική του υπαιτιότητα για τον οποιονδήποτε λόγο και χωρίς να μας εξηγήσει τηλεφωνικά ή με email και επιστρέφεται σε εμάς, δεν ξαναστέλνεται η ίδια παραγγελία ή άλλη με αντικαταβολή στον ίδιο πελάτη. Οι μέθοδοι πληρωμής που θα ισχύουν θα είναι πληρωμή με Visa – Paypal ή τραπεζική κατάθεση.

18. Καθυστέρηση παραγγελίας.

Η παραγγελία σας μπορεί να καθυστερήσει για τους παρακάτω λόγους:

 • 1.Το προϊόν έχει καθυστερήσει να σταλεί από τον προμηθευτή μας: Στην περίπτωση αυτή, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να σας ρωτήσουμε εάν θέλετε να σας παραδώσουμε την παραγγελία χωρίς αυτό το προϊόν ή να σας προτείνουμε κάποιο εναλλακτικό.
 • 2.Το προϊόν που παραγγείλατε δεν είναι διαθέσιμο από λάθος καταχώρηση στην αποθήκη μας. Ανάμεσα στα 6000 προϊόντα που διαθέτουμε στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα υπάρχουν περιπτώσεις όπου από ανθρώπινο λάθος έχει γίνει λάθος καταχώρηση διαθεσιμότητας. Στην περίπτωση αυτή θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας για να σας ενημερώσουμε για όλες τις εναλλακτικές λύσεις.

Ενδεικτικά παραδείγματα μπορεί να είναι απεργίες, τρομοκρατικές ενέργειες, πόλεμος, προβλήματα των προμηθευτών / μεταφοράς / παραγωγής, διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών, κυβερνητικές ή νομοθετικές πράξεις και φυσικές καταστροφές. Εάν τέτοια περιστατικά διαρκέσουν πλέον των 2 μηνών, η παρούσα σύμβαση μπορεί να καταγγελθεί από οποιονδήποτε συμβαλλόμενο χωρίς αποζημίωση.

Σε περίπτωση που είναι αδύνατη η τηλεφωνική επικοινωνία μαζί σας ή και η αποστολή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εάν παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα στην παραγγελία σας, σε σχέση με την διαθεσιμότητα του προιόντως, ή την πληρωμή του ή για ελλειπή στοιχεία που έχετε καταχωρήσει δεν είναι σωστά ενημερωμένα.

19. Πολιτική επιστροφών.

Έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε τα προϊόντα που αγοράσατε εντός προθεσμίας 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία που θα τα παραλάβετε.

Επιστροφές γίνονται δεκτές με την προϋπόθεση ότι:

 •  Επικοινωνήσατε μαζί μας μέσα στο διάστημα 14 ημερών μετά την παραλαβή των προϊόντων απο το ηλεκτρονικό μας κατάστημα.
 • 2. Τα προϊόντα βρίσκονται στην ίδια κατάσταση στην οποία τα παραλάβατε, χωρίς δηλαδή να έχουν αποσφραγισθεί ή να έχει παραβιασθεί η συσκευασία τους.
 • 3. Το προϊόν συνοδεύεται από την απόδειξη λιανικής ή τιμολόγιο.

Για την επιθυμία σας να μας επιστρέψετε τα προϊόντα που αγοράσατε από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα θα πρέπει να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 2109901100 ή μέσω e-mail στο info@hairmaker.gr αναφέροντας ημερομηνία αγοράς / αριθμό παραστατικού αγοράς εντός της ως άνω προθεσμίας. H διεύθυνση στην οποία πρέπει να σταλούν τα προϊόντα προς επιστροφή είναι: Ιωάννης Γκοτσόπουλος,  Λεωφόρος Κύπρου 81 Αργυρούπολη Αθήνα, ΤΚ 16451, με την ένδειξη “HairΜaker.Gr ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ”.

Δεν γίνονται επιστροφές σε όλα τα μανό, παρά μόνο σε διαπιστωμένη αποστολή ελατωματικών προιόντων.

Τα έξοδα αποστολής χρεώνονται στο HairMaker.Gr  παρά μόνο σε διαπιστωμένο λάθος στην παραγγελία από μέρους μας ή εάν έχει γίνει αποστολή ελαττωματικού προϊόντος εκ μέρους μας.  Για οποιονδήπωτε άλλο λόγω τα έξοδα επιστροφής βαραίνουν τον πελάτη.

Μόλις παραλάβουμε το προιόν και διαπιστωθεί ότι πληρεί όλους τους παραπάνω όρους αντικατάστασης του, σας επιστρέφονται άμεσα τα χρήματα σας στον λογαριασμό σας αν δεν θέλετε να αλλάξετε το προιόν με κάτι άλλο.                                     

Στην περίπτωση που έχετε πληρώσει με κάρτα Visa προβαίνουμε άμεσα στην εντολή προς τον εκδότη της κάρτας και δεν ευθυνόμαστε για τυχόν καθυστερήσεις πίστωσης του τιμήματος σε εσάς. Πληροφορίες για τον χρόνο επιστροφής χρημάτων μέσω κάρτας, στις ανάλογες τράπεζες.

20. Διεθνής πολιτική.

Χώρες παράδοσης: ΕΛΤΑ ZONE 1: Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Εσθονία, Αγγλία, Ιταλία, Ιρλανδία, Ισπανία, Λετονία, Λιθουανία, Μάλτα, Ολλανδία, Ουγγαρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Σουηδία, Τσεχία, Φιλανδία, Κύπρος, Λουξεμβούργο, Ελβετία, Ισλανδία, Νορβηγία.

Με DHL η παράδοση σε όλη την Ευρώπη γίνετε σε 1-2 μέρες και με ΕΛΤΑ ο χρόνος παράδοσης είναι 8-10 εργάσιμες μέρες.

Αγοραστές εκτός ΕΕ- Σημείωση:

Οι εισαγωγικοί δασμοί, οι φόροι και οι επιβαρύνσεις δεν περιλαμβάνονται στην τιμή του προϊόντος ή στο κόστος αποστολής. Αυτές οι χρεώσεις είναι ευθύνη του αγοραστή αν διαμένει εκτός της ΕΕ. Ο τρόπος πληρωμής για τους πελάτες εκτός ΕΕ γίνετε με Visa ή PayPal.

21. Επίλυση Διαφορών.

Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς προκύπτει μεταξύ της Επιχείρησης και χρηστών – πελατών μας σχετικά με την χρήση του ΗairMaker.Gr, ή σε σχέση με τα παραπάνω, αρμόδια είναι τα δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστέο δίκαιο το Ελληνικό, χωρίς όμως να λαμβάνονται υπόψη οι κανόνες σύγκρουσής του.

Εάν οποιοδήποτε άρθρο των παραπάνω όρων θεωρείται ως μη εφαρμόσιμο, δεν θα επηρεάσει την εγκυρότητα και τη δυνατότητα εφαρμογής των υπόλοιπων όρων. Οι Όροι αυτοί αντιπροσωπεύουν τη συνολική συμφωνία μεταξύ του κάθε Χρήστη και του HairMaker.Gr και διέπουν την πρόσβαση και την χρήση της ιστοσελίδας από την πλευρά των Χρηστών.

Οι Όροι αυτοί υπερισχύουν κάθε άλλης γραπτής συμφωνίας μεταξύ του κάθε Χρήστη και του HairMaker.Gr σε σχέση με τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας. Σύμφωνα με την Οδηγία 2013/11/ΕΚ, η οποία ενσωματώθηκε στην Ελλάδα με την ΚΥΑ 70330/2015, προβλέπεται πλέον και η δυνατότητα ηλεκτρονικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών με τη διαδικασία Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ - Alternative Dispute Resolution) στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εάν ο πελάτης έχει την ιδιότητα του καταναλωτή (δηλ. φυσικό πρόσωπο που ενεργεί εκτός επαγγελματικής ιδιότητας) και έχει οποιοδήποτε πρόβλημα με αγορά που πραγματοποίησε από την Ιστοσελίδα μας μπορεί να κινήσει την διαδικασία ΕΕΔ δια μέσου της ενιαίας πανενωσιακής πλατφόρμας για την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών (πλατφόρμα ΗΕΔ) διαθέσιμη στο https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

Το προϊόν προστέθηκε στη λίστα επιθυμιών